Business Central i en fond eller finansiel virksomhed

Forvalter I penge/midler fra eksterne aktører?
Er I i stand til at dokumentere jeres afregningsgrundlag?
Har I opsat brugerrettigheder, så I ved, at I overholder reglerne for funktionsadskillelse?
For mange fonde/finansielle virksomheder er det en udfordring at dokumentere processerne i forbindelse med både omkostningsfordelingen, viderefaktureringen og selve udbetalingen.

Jakob Wrang

COO

Tlf.: +45 551 72 78 75

Mail: jaw@vektus.dk

Udfordringer for fonde og finansielle virksomheder

 • Har alle betalt deres kontingent? til tiden?

 • Understøtter vores processer princippet om funktionsadskillelse?

 • Kan vi dokumentere vores processer?

 • Hvordan sikrer vi, at vores viderefakturering fordeles korrekt på de forskellige områder /projekter?

 • Hvordan sikrer vi korrekt omkostningsfordeling på de forskellige projekter?

 • Har vi styr på timeregistreringen?

 • Kan vi dokumentere, at vores afregningsgrundlag er korrekt i forhold til bl.a. medlemsantal/andel?

 • – og hvad med fagsystemerne?

Integration mellem fagsystemer og Business Central

En fond/finansiel virksomhed har typisk en række fagsystemer, som løser helt specifikke og meget afgrænsede opgaver, f.eks. håndtering af realkreditlån, investeringer eller CRM. For at få et fyldestgørende overblik over fondens projekter, hentes fagsystemernes data ind i Business Central – så data bliver registreret på de korrekte projekter. Det kræver kendskab og erfaring med de processer, der typisk er i en fond.

Vi har erfaringen med at skabe effektive integrationer mellem vigtige fagsystemer og Business Central. Integrationer som får selv små fagsystemer til at hænge naturligt sammen med Business Central.

Digitalisering med standard Business Central og forhandleruafhængige apps

Vi hjælper dig med at finde, bruge og digitalisere de funktioner og arbejdsgange, der understøtter arbejdet i en fond eller finansiel virksomhed indenfor de muligheder Dynamics 365 Business Central tilbyder. Måske kombineret med forhandleruafhængige anerkendte velafprøvede apps.

Vi har erfaring med arbejdet i fonde/finansielle virksomheder fra flere af vores eksisterende kunder, og arbejder til dagligt med at digitalisere opgaver som f.eks. opkrævning, udbetaling, kontrol og fakturagodkendelse.

System til dig som modtager EU-midler

Vi har udviklet et specielt system til fonde/finansielle virksomheder, som modtager EU-midler. Når man modtager EU-midler, kræver EU bl.a., at tidsregistreringen opdeles i arbejdskategorier og at godkendelsen af timesedler foretages af både en sagsansvarlig og en personaleleder. Det skal der være styr på, ellers får du ikke udbetalt EU-midler.

Fonde og finansielle virksomheder arbejder under strenge krav

En fond/finansiel virksomhed er typisk en virksomhed, som forvalter enten offentlige eller private penge/midler (foreninger, investeringsselskaber, byggefonde m.v.).

Fonden/den finansielle virksomhed får som regel en række faste bidrag, kontingenter og indbetalinger, som skal bruges til fastsatte afgrænsede formål og /eller investeringer. Det betyder, at der skal styres stramt på bl.a. ind- og udbetalinger, så man sikrer, at de administrerede penge registreres og udbetales/bruges på de korrekte projekter, til de rigtige formål. Formålet er typisk at støtte og udvikle udvalgte områder (politik, erhverv, boliger, byggeprojekter).

Derfor er en fond /finansiel virksomhed underlagt stramme dokumentationskrav med præcist udarbejdede processer, og skal samtidig sikre, at der er helt klar funktionsadskillelse mellem de personer der beslutter, godkender og udbetaler.

Det kan Business Central håndtere.

Dokumentér med Business Central

Dynamics 365 Business Central indeholder som standard en lang række værktøjer til projekt-, ressource- og økonomistyring.

Det er en række værktøjer, som gør det muligt for dig at digitalisere funktioner og arbejdsgange indenfor standardløsningen. Digitaliseringen kan både minimere de menneskelige fejl og frigøre ressourcer, men den kan også gøre det nemmere at dokumentere processer, udbetalinger og omkostningsfordelinger.

Udvid funktinaliteten med forhandleruafhængige apps

Opstår der behov for anden funktionalitet end den du finder i standard Dynamics 365 Business Central, findes der en lang række apps, som helt enkelt kobles på din løsning, og som digitaliserer og systematiserer forskellige ressourcekrævende funktioner. Apps griber ikke ind i koden i Dynamics 365 – men kobles på løsningen på samme måde, som det kendes fra din smartphone.

Du har rigtig mange muligheder for økonomi- og projektstyring i en fond/finansiel virksomhed – med standard Dynamics 365 Business Central

Hvad får du med Dynamics 365 Business Central?

 • Overblik over omkostningernes fordeling på de forskellige projekter
 • Overblik over viderefaktureringen – om udgiften fordeles korrekt
 • Mulighed for at dokumentere afregningsgrundlaget
 • Mulighed for at opsætte processer og brugerrettigheder, så funktionsadskillelsen overholdes
 • Timeregistrering som overholder EU-krav
 • – og meget mere

Sådan kommer du i gang med Business Central

Skal du i gang med Business Central Cloud i en fond eller finansiel virksomhed?
Så kontakt os og få en snak om, hvad du skal tage højde for og hvordan du kommer i gang.

Hvorfor Vektus

Sådan arbejder vi

Vi arbejder på, at din investering i Business Central bliver en succes både her og nu, og på den lange bane.